บุคลากร

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
(รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073299620 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
(หัวหน้างานอาเซียนศึกษาและภาษามลายู)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนิปัทมา การะมีแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์
(พนักงานพิมพ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : [email protected]