ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ YRU-SET ภาคฤดูร้อน

28 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษYRU-SET (รอบภาคฤดูร้อน)
สอบวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ รอบเดียวเท่านั้น!!!
ลงทะเบียน https://shorturl.asia/a17U2