ศภอ.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC กิจกรรมสอบแข่งขันพิชิตตั๋วสอบ TOEIC

19 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC กิจกรรมสอบแข่งขันพิชิตตั๋วสอบ TOEIC ฟรี โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC กรอกข้อมูลตามไฟล์แนบและเข้าไลน์กลุ่ม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายนนี้เท่านั้น
กรอกข้อมุูล  https://shorturl.asia/IgyQD
ติดต่อสอบถามในไลน์กลุ่ม