ศภอ.ต้อนรับคณะดำเนินงานจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

9 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (8 ต.ค. 66) ศภอ.พร้อมด้วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์สาขาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับคณะดำเนินงานจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการในการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับร่วมกับมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร (Al-Azhar University) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมสำรวจสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แ