ศภอ. ชี้แจงประเด็นการสอบ อัตลักษณ์ภาษาอังกฤษและภาษามลายู

9 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (7 ต.ค. 66) บุคลากรจากศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นางสาวนิปัทมา การะมีแน นักวิชาการศึกษา ชี้แจงประเด็นการสอบอัตลักษณ์ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการประชุมชี้แจงการตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อนยื่นสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ รหัส 63 และ 65 (เทียบโอน) ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาร่วมรับประชุมรับฟะงการชี้แจงกว่า 1,200 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550