ศภอ. จัดอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย Section 3 (รอบสุดท้าย)

9 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (29 ก.ย. 66) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ CERF (B1-B2) Section 3 ซึ่งเป็นsection สุดท้าย

ของภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย จากสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 Section โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมลงทะเบียนอบรมทั้ง 3 Section เป็นจำนวนทั้งสิ้น 657 คน ได้สอบผ่านระดับ B1 จากข้อสอบออนไลน์ จำนวน 147 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ ศภอ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และหัวหน้างานทุกคน มาให้กำลังใจและถ่ายภาพร่วมกันอำลาการอบรมติวเข้มในครั้งนี้ด้วย