ศภอ.ประชุมหารือรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัย UIN RIAU SUSKA ในปีการศึกษา 2567

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พ.ย. 66 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ผู้อำนวยการ ศภอ. คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน zoom meeting

กับทางคณาจารย์จาก คณะ Pendidikan UIN RIAU (SUSKA) Indonesia เพื่อหารือร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาราชภัฏยะลา ในปีการศึกษา 2567