ศภอ. ได้รับเกียรติให้เป็น Keynote Speaker ภายใต้หัวข้อ Perkembangan Pendidikan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia di Peringkat Pengajian Tinggi di Thailand (ICLC-4)

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 15 พ.ย. 66  อาจารย์ ดร. พารีดา หะยีเตะ หัวหน้างานภาษามลายูและอาเซียนศึกษา ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ภายใต้หัวข้อ Perkembangan Pendidikan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia di Peringkat Pengajian Tinggi di Thailand ใน International Conferensi on Linguistics and Cultural Studies (ICLC-4) จัดโดย Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.