ศภอ.ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจากซาอุดิอาราเบีย

21 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ Dr. Abdullah Al-Sheddy,Deputy Minister of Education for Research & Innovation, Ministry of Education ประเทศซาอุดิอาราเบีย และแพทย์หญิงเพชรดาว โตีะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว.  เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University ประเทศซาอุดิอาราเบีย และมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลับฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ในประเด็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมภาษาอาหรับ การเเลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีและการเกษตร และการวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี