ประกาศสอบอัตลักษณ์ออนไลน์ ครั้งที่ 2

September 9, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เปิดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษามลายู (อัตลักษณ์มลายู) ครั้งที่ 2  สำหรับนักศึกษา รหัส 56, 57 และ 58 ที่สอบไม่ผ่าน  ซึ่งกำหนดสอบในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในระบบ e-Learing ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด