ประกาศ สอบอัตลักษณ์มลายูเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ขาดสอบ)

September 5, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
             ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 25-705 ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาของการสอบ ดังเอกสารแนบ
 
              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โทร. 073-299620

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด