บรรยากาศการอบรม เรื่องการควบคุมระบบและการใช้งานโปร

17 ธันวาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำหรับอาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558