ศภอ. ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

December 3, 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่่งให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวโอวาทให้แก่ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx