กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

23 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนักศึกษาสามารถอ่านเกณฑ์การแข่งขันและสมัครได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

***รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน/ประกวดของทั้ง 8 กิจกรรม***
https://goo.gl/SbAvHz

โดยที่นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามฟอร์มต่อไปนี้
1. แข่งขันตอบคำถามรอบรู้ ASEAN Quiz
https://goo.gl/GmwIRA

2.แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู
https://goo.gl/TmP6Um

3. แข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ
https://goo.gl/BL5bIx

4. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สารธารณะ (Public Speaking)
https://goo.gl/srjwBU

5. ประกวดอ่านทำนองเสนาะ (ภาษาไทย)
https://goo.gl/kyD5Qd

6. ประกวดคัดลายมือภาษาไทย
https://goo.gl/KGdfv5

7. ประกวดคัดอักษรอาหรับ
https://goo.gl/dhG1nS

8. ประกวดทำอาหารแดนมังกร
https://goo.gl/ECyngh

**หมายเหตุ** ก่อนการสมัคร ผู้สมัครจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เช่น [email protected] เป็นต้น

หมดเขตรับสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.073299620