เปิดลงทะเบียนอบรม " Preparation for IELTS " สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ฟรี)

January 27, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ด กำหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Preparation for IELTS” ฟรี สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ เพื่อจัดทำคำสั่งเข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และศภอ. ส่งคำสั่งฯ ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งวันกิจกรรมจะจัดในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Self - Access Center (SAC) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ "แบบฟอร์มลงทะเบียน" (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.073-299620 หรือ 18400