ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์แข่งขัน/ประกวดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

February 12, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ (1) ประกวดทำอาหารแดนมังกร (2) แข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (3) ประกวดคัดลายมือภาษาไทย (4) แข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ (5) แข่งขันตอบคำถามรอบรู้ ASEAN Quiz (6) แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู (7) ประกวดคัดอักษรอาหรับ และ (8) ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2560 นั้น

          ในการนี้ ศภอ. จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์แข่งขัน/ประกวดกิจกรรมฯ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

          1.กำหนดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
          2.เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน/ประกวด 8 กิจกรรมฯ
          3.รายชื่อนักศึกษาที่สมัครร่วมแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมฯ

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.073299620