ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ"

14 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ" ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Self - Access Center ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


            **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 073-299620 หรือ 18400