ประกาศ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 60

30 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 รายละเอียดดังนี้ครับ 

ลงทะเบียนสอบได้จนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 60 
คลิก : https://goo.gl/gnpCSV

เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 60
YRU e-Training : https://goo.gl/WFsZDr
คู่มือ : https://goo.gl/Zqc3tY