ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 56 - 59

November 12, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 56 - 59 โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx ผ่านระบบ YRU e-Training กำหนดสอบวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ YRU e-Training ได้จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2560 
                ลิงก์: YRU e-Training


*หมายเหตุ สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันสอบ คือ 
                1.บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
                2.หูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้