ประกาศ! เตือนสำหรับนักศึกษาป.ตรี รหัส 60 เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

November 29, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2560 จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

1.ลงทะเบียนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ในระบบ eduservice.yru.ac.th/exam จนถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2560

2.เรียนแบบฝึกหัดออนไลน์ English Language Training A1 ในระบบ etraining.yru.ac.th  จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560

มิฉะนั้นถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ