กิจกรรม "BASIC ENGLISH FOR TEACHERS" (17 ธ.ค. 60)

19 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

              ประมวลภาพวันสุดท้ายของกิจกรรม "Basic English for Teachers" ซึ่งมีการนำเสนอ (Presentation) โดยนำความรู้และผลงานที่ได้จากการร่วมกิจกรรมแต่ละฐานมาประยุกต์ใช้ และทิ้งท้ายด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#YRU #CLAS #SMP