ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 60

December 20, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx ผ่านระบบ YRU e-Training ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ (คลิก) : https://goo.gl/jdBJ7n 
ข้อบังคับในการทดสอบ (คลิก) : https://goo.gl/4DBmr5 

 สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันสอบ คือ 
                1.บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
                2.หูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

*หมายเหตุ สำหรับนักศึกษารหัส 60 คนใดที่ไม่มีชื่อปรากฏ ให้ลงทะเบียนสอบอีกครั้งในรอบถัดไป โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป