จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (รหัส 60)

24 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 (23 ธ.ค. 60) ผ่านไปด้วยดีสำหรับวันแรกของการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำเร็จรูปออนไลน์ (Speexx) ผ่านระบบ YRU e-Training ณ ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ