จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (รหัส 60) (วันที่ 2)

24 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ 24 ธ.ค. 60 ศภอ. ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำเร็จรูปออนไลน์ (Speexx) ผ่านระบบ YRU e-Training ณ ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลการสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

            อวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบครับ 

#ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ #ระดับปริญญาตรี #รหัส60