เชิญร่วมกิจกรรม “Sharpening Your English Skills” (ฟรี)

3 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

              ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขอเชิญนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ “Sharpening Your English Skills”  ซึ่งกำหนดจัดทุกวันอังคารและวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 10 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ณ ห้อง Self - Access Center (SAC) ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

              กำหนดการ

              1.นักศึกษา (ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 - 15.00 น.)
              2.บุคลากรสายวิชาการ (ทุกวันอังคาร เวลา 15.00 - 16.30 น.)
              3.บุคลากรสายสนับสนุน (ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 - 12.00 น.)

             ""คลิกเพื่อลงทะเบียน""