มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

6 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และคณบดีทั้ง 4 คณะ รวมทั้งผู้อำนวยการหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา