ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมทางภาษา

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           บ่ายวันนี้ (17 ม.ค. 61) ผศ.ดร.สุกินา อาแล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไทย จีน มลายูและอาหรับ เพื่อหารือและวางแนวทางในการจัดกิจกรรมทางภาษา (Languages Activities) ร่วมกับหลักสูตร โดยจะสลับกันจัดทุกๆ บ่ายวันพุธในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นี้

ทั้งนี้ ศภอ.จะประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมให้ทราบต่อไป