ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมภาษาอังกฤษนักเรียน (SMP)

19 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (19 ม.ค. 61) ศภอ.นำโดยอาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. และภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561 นี้