เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

January 31, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
               ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ในวันพุธที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้
 
กำหนดการ     >>> คลิก : https://goo.gl/wc5kxh 
เกณฑ์การตัดสิน     >>> คลิก : https://goo.gl/qXpBKU 
 
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมดังนี้
1. แข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย      >>> คลิก : https://goo.gl/5H3nJN 
2. ประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ     >>> คลิก : https://goo.gl/ryBhSt 
3. ประกวดวาดภาพจีน     >>> คลิก : https://goo.gl/2JKhsS 
4. แข่งขันร้องเพลง (Acapella)     >>> คลิก : https://goo.gl/L73qP5 
5. แข่งขันร้องอนาซีดภาษามลายูสู่อาเซียน     >>> คลิก : https://goo.gl/hP6KwQ 
 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมดังนี้
1. แข่งขันโต้วาทีภาษาอาหรับ     >>> คลิก : https://goo.gl/w1bWoR 
2. แข่งขันเล่านิทานภาษามลายู      >>> คลิก : https://goo.gl/b4pFW2 
3. แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย       >>> คลิก : https://goo.gl/5i8oD8 
4. แข่งขันตอบคำถามอาเซียน ASEAN Quiz       >>> คลิก : https://goo.gl/7ocr2D 
5. ประกวดร้องเพลงจีน     >>> คลิก : https://goo.gl/JuJ9Lm 
 
หมายเหตุ*  
1. กิจกรรมที่กำหนดจัดในวันพุธที่ 7 ก.พ. 61 (หมดเขตรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)
2. กิจกรรมที่กำหนดจัดในวันพุธที่ 21 ก.พ. 61 (หมดเขตรับสมัครในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
3. ศูนย์ภาษาฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันให้ทราบในวันที่ 5 และ 19 ก.พ. 2561 ทางเพจศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
ประกาศแล้ววว!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมในวันที่ 7 ก.พ. 2561 ""คลิก""