ประมวลภาพการแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา (7 ก.พ. 61)

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               บ่ายวานนี้ (7 ก.พ. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คุณสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

               #ศภอ. ร่วมกับสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้ 1) ประกวดอ่านฟังเสียงภาษาไทย 2) ประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ 3) ประกวดวาดภาพจีน 4) แข่งขันร้องเพลง 5)แข่งขันร้องอนาซีดภาษามลายูสู่อาเซียน ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

               ทั้งนี้ วันที่ 21 ก.พ.นี้ ยังมีอีก 5 กิจกรรมที่จะจัดแข่งขัน โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/KyVb9P