ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมภาษาอังกฤษนักเรียน (SMP)

15 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               บ่ายวานนี้ (14 ก.พ. 61) #ศภอ. นำโดยอาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และอาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ หัวหน้างานภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. และภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อร่วมหารือในประเด็นเรื่องรายละเอียดและลักษณะของกิจกรรมภาษาอังกฤษที่จะจัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จาก 9 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561 นี้

#YRU #CLAS #SMP