เชิญร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา 2561

16 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมดังนี้

                          1.สัมมนา หัวข้อ "Travel Talk on Language & Hospitality" วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                                อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  >>> https://goo.gl/FKm7hh

                           2.กิจกรรม Language & Arts 
                                -  หัวข้อ "Kite Painting" วันพุธที่ 7 มี.ค. 61 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศภอ. ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                    อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  >>>  https://goo.gl/bgFs3b

                                - หัวข้อ "Bag Painting" วันพุธที่ 14 มี.ค. 61 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศภอ. ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                     อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  >>>  https://goo.gl/7mJYHp