ประมวลภาพกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา (21 ก.พ. 61)

February 22, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           บ่ายวานนี้ ณ ชั้น 7 - 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมได้แก่ 1) แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย 2)ประกวดร้องเพลงภาษาจีน 3)แข่งขันเล่านิทานภาษามลายู 4)แข่งขันโต้วาทีภาษาอาหรับ และ 5)แข่งขันตอบคำถามอาเซียน ASEAN Quiz

           สุดท้ายนี้ ศภอ. ขอบคุณคณาจารย์ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลและขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกคนในกิจกรรมครั้งต่อไป