สัมมนา หัวข้อ "Travel Talk on Language & Hospitality"

23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา หัวข้อ "Travel Talk on Language & Hospitality" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณประหยัด ยงกิจ ผู้จัดการทัวร์ภายในประเทศ (Domestic Tour Manager) บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2561 ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปล. วันพุธที่ 7 และ 14 มี.ค.นี้ ศภอ.ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://goo.gl/sgPkRD