โครงการพัฒนานักศึกษา 2561

March 23, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
                   ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Self-Access Center (SAC) ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                   ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
                          1. อบรมหัวข้อ "How to Avoid Plagiarism in Research Paper" (เทคนิคการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัย) 
                          2. อบรมหัวข้อ "English for Presentation and Publication" (เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย)
 
ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://goo.gl/WhWQVd
 
                   *หมายเหตุ นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 61 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 4 เม.ย. 61 ทางเพจศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                       
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
                   ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา // โทร. 073 - 299620
                   Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj 
                   Website: http://clas.yru.ac.th 
                   YouTube: https://goo.gl/eFTSX3 
                   Email: clas@yru.ac.th