ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา 2561

4 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

              ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "เทคนิคการเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัย" และ "เทคนิคการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 - 6 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SAC ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/2EiBC4O

*หมายเหตุ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันที่ 5 เม.ย. เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ