ภาพกิจกรรม "How to Avoid Plagiarism in Research Paper"

April 5, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 5 เมษายน 2561) หัวข้อ "How to Avoid Plagiarism in Research Paper" (เทคนิคการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัย) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถวิทย์  บัวหงษ์ จากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ เตรียมพบกับหัวข้อ "English for Presentation and Publication" (เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย) ณ ห้อง SAC ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา