ภาพกิจกรรม "English for Presentation and Publication"

6 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         (6 เม.ย. 61) วันนี้ส่งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศกิจกรรม "English for Presentation and Publication" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เป็นการแนะนำเทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำผลงานของตนเองได้อย่างถูกวิธี

         ในนามศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบพระคุณอาจารย์อรรถวิทย์ บัวหงษ์ อีกครั้ง ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมทั้ง 2 วันนี้

 

#PlagiarisminResearch #Presentation #Publicationผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page