กิจกรรม "English for Communication" (รุ่นที่ 2 วันแรก)

8 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    
            #ศภอ. จัดกิจกรรม "English for Communication" รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) ระหว่างวันที่ 7 - 11 พ.ค. 2561 โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนกว่า 170 คน จาก 5 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ 1)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 2)โรงเรียนดำรงวิทยา 3)โรงเรียนประทีปวิทยา 4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และ 5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

#YRU #CLAS #SMP #English4Communication #2ndGen