กิจกรรม "English for Communication" (รุ่นที่ 2 วันที่ 4)

May 11, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม "English for Communication" รุ่นที่ 2 ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2561

 

#YRU #CLAS #SMP #English4Communication #2ndGen