สอบอัตลักษณ์มลายู รหัส 59

June 25, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ดังนี้

        1. ปฐมนิเทศ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หอประชุมใหญ่)
        2. สอบ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา