ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

July 2, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (2 ก.ค.61) #ศภอ. โดยอาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ หัวหน้างานภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้รับเกียรติจากกองพัฒนานักศึกษา เชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61 ซึ่งได้บรรยายและชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ในเรื่องการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และอัตลักษณ์ภาษามลายู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา