ปฐมนิเทศ สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ป.ตรี รหัส 59

July 11, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             บ่ายวันนี้ (11ก.ค.61) #ศภอ.จัดปฐมนิเทศเรื่องการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ YRU e-Training ก่อนที่จะมีการจัดทดสอบฯ ในวันพุธที่ 25 ก.ค.นี้

*ข้อมูลเพิ่มเติม*
1. ให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนสอบที่ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ก.ค. 61

2. นักศึกษาต้องเข้าเรียนในรายวิชา "อัตลักษณ์ภาษามลายู (2561)" ในระบบ http://etraining.yru.ac.th

3. นักศึกษา 2 ปีหลัง รหัส 59 ที่ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบ

ทั้งนี้ #ศภอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบต่อไป