สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (นศ.รหัส 59)

July 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             บ่ายวันนี้ (25ก.ค.61) #ศภอ. จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ผ่านระบบ YRU e-Training สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา