ประกาศการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60

October 16, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 โดยกำหนดการมีดังนี้
                            1) ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่)
                            2) สอบ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
                  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
                            - ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620 
                            - Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies