กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอินโดนีเซีย

October 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาอินโดนีเซียให้กับนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Mr.Bari อาจารย์ชาวอินโดนีเซีย จากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และสาขาวิชาภาษามลายู คบ. ณ ห้อง Self-Access Center ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา