ปฐมนิเทศ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.ตรี รหัส 60

October 29, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 #ศภอ. จัดปฐมนิเทศเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ YRU e-Training โดยการทดสอบฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*ข้อมูลเพิ่มเติม*

          1. นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 7 ตึกไอที (อาคาร 25)

          2. ลงทะเบียนสอบ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย. 2561

          3. เข้าเรียนออนไลน์ English Languages Training A1 และ Placement ผ่านทาง http://etraining.yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

          4. คลิกเพื่อดูคู่มือการเข้าเรียน https://goo.gl/BQ25kn

          5. ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา