ประกาศการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60

October 31, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศเรื่องการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ซึ่งจะมีการจัดทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
          1. นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 7 ตึกไอที (อาคาร 25)
          2. ลงทะเบียนสอบที่ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย. 2561
          3. เข้าเรียนออนไลน์ English Languages Training A1 และ Placement ผ่านทาง etraining.yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
          4. คู่มือการเข้าเรียน "คู่มือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์"
          5. ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620