ปฐมนิเทศ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

November 14, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (14 พ.ย. 2561) #ศภอ. จัดปฐมนิเทศเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 (รหัส 59 - 61) เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ YRU e-Training โดยกำหนดสอบในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*ข้อมูลเพิ่มเติม*

          1. ลงทะเบียนสอบที่ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 พ.ย. 2561

          2. นักศึกษาระดับปรัญญาโท ต้องเข้าเรียนบทเรียน English Language Training B1.1

          3. นักศึกษาระดับปรัญญาเอก ต้องเข้าเรียนบทเรียน English Language Training B1.2

          4. คลิกเพื่อดูคู่มือการเข้าเรียน 

          5. ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา