ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.ตรี รหัส 60

November 20, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกเพื่อดูตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ : https://goo.gl/8Wxcp8

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 
    - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
    - นักศึกษาต้องนำหูฟังและบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย
    - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ
    - ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299620

#YRU #CLAS #ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ #ป.ตรี #รหัส60